Boosta Living lämnar Urban Village för att bilda ett eget företag och fokusera på att utveckla hem och trevliga områden där människor ska bo och leva.

Boosta Livings första projektet är Steninge Slottsby etapp 3, 11 radhus i tun 6. Projektet bygger vidare på de populära etapperna som tidigare genomförts i tun 4 inom ramen för Urban Village. Radhusen i etapp 3 har precis som tidigare putsade fasader och tidstypiska kulörer. Fördelen i tun 6 är att parkering kan placeras framför husen då entréerna ligger mot tungatan istället för som i tun 4 mot huvudgatan.

– Vi fortsätter bygga vidare på det som fungerar bra och som är efterfrågat av kunderna i Steninge Slottsby, säger Albert Boqvist Pauli, delägare i Boosta Living. För oss är det viktigt att återanvända det som fungerar både vad gäller planlösning och tekniska installationer. I Steninge Slottsby är det många kunder som uppskattar putsade hus och det passar också väldigt fint in gestaltningsmässigt i området som nu växer fram, fortsätter han.

Arbete pågår för fullt med att förvärva mer mark för bostäder, i framförallt Mälardalen och Västsverige.