Så här går det till att köpa bostad av Boosta Living

Det är en härlig känsla att vara den första som flyttar in i en bostad där ingen tidigare har bott och fördelarna är många. Våra nyproduktioner köper du nästan alltid till fast pris och du får vara med och välja inredning efter dina behov.

Här guidar vi dig genom de olika stegen – från att du har anmält intresse för en bostad tills det är dags att flytta in. Det finns några viktiga begrepp att uppmärksamma såsom bokning, förhandsavtal, upplåtelseavtal och slutbetalning.

Så här går köpet till:

 

 

HITTA BOSTAD

Planerat projekt
Ett planerat projekt innebär att vi förbereder bostadsprojektet för kommande försäljning och byggstart. Än kan det vara ett tag kvar till säljstart men anmäl gärna redan nu ditt intresse genom att fylla i dina uppgifter i rutan ”Anmäl intresse” i anslutning till projektbeskrivningen på vår sajt. Anmäl ditt intresse och bli VIP-kund: Genom att fylla i intresseanmälan för projektet blir du VIP-kund hos oss och får mer information om projektet och möjlighet till förtur att köpa en bostad i området. Notera att du behöver medverka i VIP-försäljningsstarten för att kunna nyttja din förtur.

Bostäder till salu
De bostäder som inte säljs till våra VIP-kunder går ut till allmän försäljning. Bostadsprojektets status ändras från ”Planerat projekt” till ”Till salu”. Anmäl ditt intresse för en ledig bostad genom att fylla i dina uppgifter eller kontakta mäklaren direkt.

VIP-FÖRSÄLJNING

Inbjudan till VIP-försäljningsstarten
Du som har anmält ditt intresse för ett planerat projekt kommer att få en inbjudan till en VIP-försäljningsstart. Det kan ske med ett fysiskt möte på plats eller i närheten av det kommande bostadsområdet eller genom att du får informationen digitalt och möjlighet att återkomma till oss med ev frågor innan VIP-försäljningen startar. Genom att anmäla dig och delta i VIP-försäljningsstarten får du möjlighet att välja din bostad innan vi lägger ut objekten till salu. Ta gärna redan nu kontakt med bank för ett lånelöfte.

Köpanmälan
Några dagar efter att du fått informationen om området och bostäderna, på en informationsträff eller digitalt, är det dags att lämna in din köpanmälan till mäklaren. Köpanmälan ingår i det material du fått från oss och är en lista där du anger vilken eller vilka bostäder du är intresserad av att köpa.

Köplats
Köpanmälan skickas in till mäklaren efter en viss angiven tidpunkt (dag och klockslag). I o m att ditt mail inkommer placeras du i en kö. Mäklaren kontaktar därefter alla köpare i tur och ordning, dvs det mail som inkommit först blir den första som får möjlighet att välja sitt hus, det mail som inkom som nummer två blir den nästa i tur att välja sitt hus, osv. När du blir kontaktad av mäklaren kommer du erbjudas att välja bostad utifrån den köpanmälan du gjort och beroende på vilka av dina val som är lediga. Kom ihåg att du för att kunna boka din bostad behöver ha ett lånelöfte klart från din bank.

BOKA BOSTAD

Bokningsavtal
När du bestämt dig för en bostad skriver vi bokningsavtal. Inom en vecka betalar du in bokningsavgiften på 25.000 kr. Summan drar vi senare av från den dellikvid som du betalar när du skriver kontrakt. I samband med bokningen görs en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. Du kan endast ha en pågående bostadsaffär åt gången hos Boosta Living. Med pågående bostadsaffär menas ännu ej tillträdda bostadsaffärer. När Boosta Living har undertecknat bokningsavtalet är bostaden bokad för din räkning, enligt villkoren i bokningsavtalet.

KÖPA BOSTAD

Förhandsavtal
Förhandsavtal är ett bindande avtal mellan dig och den nybildade bostadsrättsföreningen där du förbinder dig till att köpa bostadsrätten. Boosta Living intygar till föreningen att det är du som är köpare via det bokningsavtal som du tidigare skrivit under. Innan föreningen undertecknar förhandsavtalet sker en bedömning av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. I samband med tecknandet betalar du ett förskott till föreningen. Förskottet är vanligtvis 5-10% av insatsen. Den bokningsavgift som du tidigare betalat ingår i förskottet, dvs dras av från förskottet som du betalar in.

Upplåtelseavtal
När bostadsrättsföreningen upprättat en ekonomisk plan och erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätter tecknar du och föreningen ett upplåtelseavtal. Innan föreningen undertecknar upplåtelseavtalet prövar den om du kan godtas som medlem i föreningen. Prövningen är en kontroll av din förmåga att finansiera köpet och bära de kostnader som följer bostaden. Slutlikvid, det vill säga den resterande summan av bostadens totala pris, betalar du i samband med tillträdet.

INREDNINGSVAL

Köper du din bostad i tidigt skede har du möjlighet att sätta en egen prägel på inredningen. Den fasta inredningen är komponerad med fokus på form, funktion och hållbarhet med naturmaterial, god formgivning och smarta funktioner för varje enskilt rum. Läs mer i projektmaterialet om inredningsvalen i just din bostad.

INFLYTTNING – nu börjar det roliga på riktigt!

Informationsträffar m.m. Under tiden du väntar på att din nya bostad kommer du att få information från oss och bli inbjuden till informationsmöten. På våra möten får du tillfälle att ställa frågor och möjlighet att lära känna dina nya grannar. Vi berättar också kontinuerligt via e-post och brev om hur arbetet med de nya bostäderna fortskrider.

Besiktning
Innan du tillträder din bostad görs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Eventuella anmärkningar åtgärdas sedan kostnadsfritt.

Tillträde och slutbetalning
Senast tre månader före tillträdet får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen ska du ha betalat resterande delen av kontraktssumman och slutfakturan på eventuella tillval. När du visar kvitto på detta får du dina nycklar och kan flytta in.

Garanti
Två år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt och utan kostnad för dig.