Steninge Slottsby, tun 4 – etapp 2

I tun 4 vid anrika Steninge Slott invid Mälarens strand, med anor från 1600 talet, uppförde Urban Village etapp 2 med 13 välplanerade radhus. Steninge Slottsby ligger i en historisk kulturmiljö där målet är att blanda det bästa från den traditionella byn och engelska trädgårdsstaden med samtida kvaliteter.

I etapp 2 uppförde Urban Village trivsamma radhus utmed huvudgatan, mitt i byn med skola och busshållplats inpå knuten. Husen har putsade fasader och varma kulörer och färdigställdes sommaren 2020.

Fakta:
13 radhus i brf
123 kvm, 5 rum och kök
Inflyttning sommar 2020

Mäklare
Fastighetsbyrån

Läs mer:
Fastighetsbyrån
Steninge Slottsby

Dokument:
Situationsplan Etapp 2
Situationsplan Etapp 1 & 2