Cookies (kakor)

När du besöker någon av våra webbplatser kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en “cookie” eller liknande fil. Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre.

Cookies är små textfiler som överförs från en webbplats till din hårddisk eller webbläsare, som sen i sin tur kan lagra cookien på din hårddisk.

Genom cookies får vi veta när och hur länge du besökte oss, vilka sidor du besökte på vår webbplats och vilken webbplats du besökte precis före vår. Vi kan också se vad du har för Internetleverantör. Tack vare denna information kan vi mäta aktiviteten på webbplatsen och anpassa informationen så att den motsvarar dina önskemål. Syftet är att du ska spara tid och få ut mer av ditt besök. Eftersom informationen visar hur och när besökarna använder webbplatsen kan vi ständigt förbättra den.

Informationen kan även användas för att förbättra relevansen av vår annonsering. Vi kommer endast att använda cookies för att se den information på din hårddisk som en cookie från Urban Villages webbplats har lagt där.

För att mäta hur effektiv vår närvaro på Internet är kan Urban Village komma att använda cookies för att identifiera återkommande besökare och undersöka i vilken ordning sidorna besöks.

Om din webbläsare tillåter det kan du ställa in den så att du inte kan ta emot cookies eller så att du får meddelande när det sker. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion om hur detta fungerar.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.